Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Przedstaw straty, jakie poniosło państwo 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przedstaw straty, jakie poniosło państwo

3 Zadanie
4 Zadanie

Straty, jakie państwo polskie poniosło w wyniku II wojny światowej :

  • Śmierć poniosło 6 mln obywateli polskich - wśród nich ponad 3 mln Żydów. Tuż po wojnie trudno było znaleźć rodzinę, która nie straciłaby kogoś bliskiego. 
  • Olbrzymie straty materialne - Warszawa legła w gruzach, podobnie jak inne polskie miasta. Zniszczona została co czwarta wieś. Jedna trzecia torów kolejowych nie nadawała się do użytku.
  • Pod koniec II wojny światowej przywódcy zwycięskich mocarstw zadecydowali o przebiegu nowych granic Polski.
  • Zmiana granic przedwojennej Polski spowodowała wielką wędrówkę ludności. Z tzw. Ziem Odzyskanych wywieziono na zachód 2,5 mln Niemców. Ok. 2 mln Polaków przyjechało do Polski z ZSRR (w większości ze wschodnich ziem II RP), a blisko 4 mln z Zachodu (głównie z Niemiec - roboty przymusowe, więźniowie).
  • Ludzie utracili dorobek wielu pokoleń - domy, mieszkania, a także przedwojenne miejsca pracy. 
  • Władzę w Polsce przejęli komuniści. Zajęcie terytorium Polski przez Armię Czerwoną nie przyniosło Polakom upragnionej wolności.