Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, jakie korzyści odniósł Związek 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, jakie korzyści odniósł Związek

1 Zadanie
2 Zadanie
  • Jakie korzyści odniósł Związek Radziecki z wygranej wojny .

- Armia Czerwona zajęła rozległe obszary w środkowej i wschodniej Europie. Państwa leżące w tej części kontynentu - Polska, Czechosłowacja, Węgry - zostały podporządkowane ZSRR.

- Władzę w tych państwach przejmowali komuniści przy wsparciu tajnej policji oraz sowieckiego wojska. 

- Zachodni politycy uznali zdobycze terytorialne Stalina, ponieważ przywódca ZSRR był im potrzebny jako sojusznik.