Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W jakim celu emigranci utworzyli Legiony Polskie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakim celu emigranci utworzyli Legiony Polskie

4 Zadanie
5 Zadanie

Emigranci utworzyli Legiony Polskie, aby walczyć u boku Francji przeciwko zaborcom: Austrii, Rosji i Prusom. Dowódcą Legionów Polskich we Włoszech został generał Jan Henryk Dąbrowski.

Legiony miały stanowić zalążek polskiej armii. Ochoczo wstępowali do nich ochotnicy, zwłaszcza Polacy wcieleni do armii austriackiej, którzy dostali się do francuskiej niewoli. Z osobą Napoleona Bonaparte wiązali wielkie nadzieje na odzyskanie przez Polskę upragnionej niepodległości.