Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Kiedy i z jakiego powodu wybuchła rewolucja francuska? 4.75 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Kiedy i z jakiego powodu wybuchła rewolucja francuska?

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Rewolucja francuska wybuchła 14 lipca 1789 roku , kiedy to lud Paryża dokonał szturmu na Bastylię - twierdzę, w której przetrzymywano przeciwników władzy królewskiej.

Przyczyny rewolucji francuskiej:

  • Wpływ filozofii oświecenia;
  • Szerzenie idei równości wszystkich ludzi;
  • Podział społeczeństwa francuskiego na część uprzywilejowaną (duchowieństwo i szlachta) i nieuprzywilejowaną (od chłopstwa po bogate mieszczaństwo);
  • Rosnące niezadowolenie stanu trzeciego - narastająca krytyka królewskiego dworu;
  • Wzrost cen żywności - głód i bieda;
  • Trudna sytuacja ekonomiczna Francji - absolutystyczne rządy, zadłużenie państwa i chęć nałożenia kolejnych podatków na przedstawicieli stanu trzeciego, forowanie interesów szlachty i duchowieństwa;