Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W jaki sposób Polacy przeciwstawiali się 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W jaki sposób Polacy przeciwstawiali się

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Formy walki narodu polskiego z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej :

  • Po klęsce kampanii wrześniowej Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Na obszarach znajdujących się pod okupacją niemiecką powstawały tajne organizacje niepodległościowe oraz oddziały partyzanckie.
  • Na terenie całego kraju tworzono tajne organizacje państwowe, podlegającemu Rządowi RP w Londynie. Powstające instytucje wchodziły w skład Polskiego Państwa Podziemnego . Obejmowało ono szkolnictwo, policję, sądy a także organizacje zbrojne.
  • Do walki z okupantem na równi z dorosłymi przystąpiła młodzież. Najliczniejszą organizacją młodzieżową działającą w podziemiu były Szare Szeregi .
  • Młodzież kształciła się na tajnych kompletach stworzonych przez Tajną Organizację Nauczycielską , w czasie których poznawali historię, literaturę oraz geografię swego kraju.
  • Wydawano prasę podziemną oraz ulotki, na murach pisano antyniemieckie hasła np. " Pawiak pomścimy ".
  • Orężem Polaków w walce z najeźdźcą był żart i piosenka. Wywoływały one uśmiech, poprawiały nastrój i ułatwiały przetrwanie w okupowanym kraju. Pomagały przetrwać brutalną codzienność czasu wojny.