Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Przemówienie Adolfa Hitlera do niemieckich

Tekst źródłowy Zadanie

a) Co chciał osiągnąć Hitler?

Adolf Hitler chciał zniszczyć Polskę wraz z zamieszkałymi na jej obszarze Polakami.

Cyt. " Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem ".

b) Co nakazł swoim dowódcom?

Führer nakazał swoim dowódcom, aby w walce z Polakami byli bezlitości, brutali i surowi. Jedynie tym sposobem, Niemcom uda się zrealizować określone cele.