Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Przedstaw żądania Hitlera wobec Polski 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw żądania Hitlera wobec Polski

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Żądania Adolfa Hitlera wobec Polski:

  • Jesienią 1938 r. Niemcy zażądały zgody Polski na przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy oraz na budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez Pomorze Gdańskie, które rozdzielało terytorium Niemiec. 

Polskie władze zdecydowanie odrzuciły te żądania. Ówczesny minister spraw zagranicznych Józef Beck w czasie przemówienia wygłoszonego w Sejmie 5 maja 1939 roku podkreślał: " Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje (...) My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor ."

Zdecydowane stanowisko Polski rozdrażniło Hitlera, który otwarcie zagroził Rzeczypospolitej wojną.