Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przesz 15 podzielna jest liczba 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Aby liczba dzieliła się przez 15, musi dzielić się przez 5 i przez 3. Zatem jej ostatnią cyfrą musi być 0 lub 5, a suma cyfr musi być liczbą podzielną przez 3. 

Od razu możemy odrzucić odpowiedź A - ta liczba nie dzieli się przez 5. 

 

Sprawdźmy, która z pozostałych liczb dzieli się przez 3: 

 

 

 

Odpowiedź:

D