Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zapisz liczbę w postaci 2^m, gdzie m jest liczbą całkowitą 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

   

 

       

 

 

     

`\ \ \ =2^12-(-15))=2^(12+15)=2^27` 

 

`d)\ (16^-2:4^-8)*8^4=` `((2^4)^-2:(2^2)^-8)*(2^3)^4=`  

`\ \ \ =(2^(4*(-2)):2^(2*(-8)))*2^(3*4)=` `(2^-8:2^-16)*2^12=` 

`\ \ \ =2^(-8-(-16))*2^12=` `2^(-8+16)*2^12=` `2^8*2^12=2^(8+12)=2^20`