Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Działkę budowlaną w kształcie trójkąta 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Trójkąty ABC oraz  EDC są podobne (cecha kkk)

Wiemy, że pole trapezu ABDE jest równe polu trójkąta EDC, więc pole trójkąta ABC jest 2 razy większe od pola trójkąta EDC.

 

 

Stosunek pól trójkątów jest równy kwadratowi skali podobieństwa: 

 

 

 

   (skala podobieństwa trójkąta ABC do trójkąta EDC)

 

 

Mamy skalę podobieństwa, więc możemy zapisać proporcje odpowiednich odcinków: 

 

 

 

Obliczamy długości odcinków ED, EC, DC:

 

 

 

 

 

 

Teraz obliczamy obwody: