Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dane są długości boków dwóch trójkątów 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Sprawdzamy, czy stosunek długości odpowiadających sobie boków3 (najkrótszy do najkótszego itd) są sobie równe