Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 60° 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 60°

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

W trójkącie prostokątnym o kątach 90°, 60°, 30° boki mają długość: 

 

Bok długości a to przeciwprostokątna tego trójkąta (patrz rysunek strona 243)

 

Wiemy, że dłuższa przyprostokątna ma długość 9: 

 

 

 

 

 

Średnica okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym to przeciwprostokątna tego trójkąta, zatem promień to połowa długości przeciwprostokątnej: 

 

 

 

Wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną uzyksamy obliczając pole na 2 sposoby (jako połowę iloczynu długości przyprostokątnych oraz jako połowę iloczynu długości tej wysokości oraz przeciwprostokątnej). Oznaczmy wysokość przez h: