Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uzasadnij, że jeśli dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzasadnij, że jeśli dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom

1 Zadanie

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, więc jeśli dwa kąty miały takie same miary (oznaczmy je x i y), to trzeci kąt obu trójkątów także będzie miał taką samą miarę (równą 180°-x-y), więc na mocy cechy kkk te trójkąty są podobne.