Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Na rysunku przedstawiono parabolę, która jest wykresem funkcji kwadratowej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na rysunku przedstawiono parabolę, która jest wykresem funkcji kwadratowej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

 

  

Mamy postać iloczynową, w której brakuje współczynnika a, wiemy też, że do wykresu należy punkt P=(0, 3), więc wstawmy te współrzędne w miejsce x i y:

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

Mamy postać iloczynową, w której brakuje współczynnika a, wiemy też, że do wykresu należy punkt P=(0, -3/2), więc wstawmy te współrzędne w miejsce x i y:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mamy postać iloczynową, w której brakuje współczynnika a, wiemy też, że do wykresu należy punkt P=(-3, 3), więc wstawmy te współrzędne w miejsce x i y: