Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uzasadnij, że trójmian kwadratowy można przedstawić w postaci iloczynowej 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzasadnij, że trójmian kwadratowy można przedstawić w postaci iloczynowej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

 

 

 

 

 

 

   

 

Delta jest dodatnia, więc istnieją pierwiastki trójmianu, czyli można go przedstawić w postaci iloczynowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Delta jest ujemna, więc trójmian nie ma pierwiastków, więc nie da się go przedstawić w postaci iloczynowej