Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wyznacz współczynnik b funkcji kwadratowej f

3 Zadanie
4 Zadanie
1 Zadanie

Oś symetrii to zarazem pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli.