Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Niektóre przykłady zostały rozwiązane z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia, inne z wykorzystaniem obliczenia współrzędnych wierzchołka paraboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

`g)\ f(x)=x^2-x=` 

`\ \ \ =x^2-2*1/2*x+(1/2)^2-(1/2)^2=` 

`\ \ \ =(x-1/2)^2-(1/2)^2=` 

`\ \ \ =(x-1/2)^2-1/4` 

 

 

`h)\ f(x)=-2x^2+6x=...` 

 

`\ \ \ Delta=6^2-4*(-2)*0=36` 

`\ \ \ x_w=-6/(2*(-2))=` `6/4=3/2=1 1/2` 

`\ \ \ y_w=36/(4*(-2))=` `36/(-8)=-9/2=-4 1/2` 

 

`\ \ \ ...=-2(x-1 1/2)^2-4 1/2` 

 

 

`i)\ f(x)=3x^2-8`   - to już jest postać kanoniczna (p=0, q=-8)