Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uporządkuj liczby a, b, c w kolejności rosnącej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

         

 

 

 

 

`b=1 1/2*4 6/11*3 2/3*(-1/5)=` `3/2*strike50^10/strike11*strike11/3*(-1/strike5^1)=` `-3/2*10/3=` `-10/2=-5` 

 

 

 

 

`c=2/11*1,5*2,75*(-1 1/3)=` `2/11*1 1/2*2 3/4*(-4/3)=` `strike2/11*3/strike2*11/strike4*(-strike4/3)=` 

`\ \ \ =1/strike11*3/1*strike11/1*(-1/3)=` `3*(-1/3)=-1` 

 

 

 

`ul(ul(b<c<a))`