Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zbiór A jest dziedziną funkcji f(x) 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kreska ułamkowa oznacza dzielenie. Nie można dzielić przez 0, więc musimy zadbać o to, aby mianownik nie przyjmował wartości 0:

 

 

  

 

Wyrażenie pod peirwiastkiem kwadratowym musi przyjmować wartość nieujemną:

 

 

 

 

 

Wyznaczamy część wspólną obu zbiorów - są to liczby różne od 6 i jednocześnie większe lub równe 3:

 

 

Teraz chcemy dowiedzieć się, ile liczb będących dzielnikami 24 należy do tego zbioru. 

Wypiszmy dzielniki liczby 24:

 

Dzielniki liczby 24 należące do przecięcia zbiorów A i B to 3, 4, 8, 12, 24 - do tego zbioru należy 5 dzielników liczby 24.