Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dziedziną funkcji f jest zbiór D. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Obliczamy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. 

 

 

 

Przez te punkty przejdzie wykres funkcji liniowej f. 

 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

  

Zapisujemy wzór funkcji g:

 

 

Zbiory wartości funkcji f i g:

 

 

 

 

 

 

Obliczamy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. 

 

 

 

 Przez te punkty przejdzie wykres funkcji liniowej f. 

 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

 

 

Zapisujemy wzór funkcji g:

 

 

Zbiory wartości funkcji f i g: