Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Podaj dziedzinę funkcji f 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Liczba pod pierwiastkiem kwadratowym musi być nieujemna. 

 

 

 

 

`D=<<-4,\ +infty)` 

 

 

`b)` 

`3x-1>=0\ \ \ |+1` 

`3x>=1\ \ \ |:3` 

`x>=1/3` 

`D=<<1/3,\ +infty)` 

 

 

`c)` 

`2-x>=0\ \ \ \|-2` 

`-x>=-2\ \ \ |*(-1)` 

`x<=2` 

`D=(-infty,\ 2>>` 

 

 

`d)` 

`9-6x>=0\ \ \ \|-9` 

`-6x>=-9\ \ \ |:(-6)` 

`x<=3/2` 

`D=(-infty,\ 3/2>>` 

 

 

`e)` 

`1/3x-1/2>=0\ \ \ \|+1/2` 

`1/3x>=1/2\ \ \ \*3` 

`x>=3/2` 

`D=<<3/2,\ +infty)` 

 

 

`f)` 

`3/8-0,75x>=0` 

`3/8-3/4x>=0\ \ \ |-3/8` 

`-3/4x>=-3/8\ \ \ |:(-3)` 

`1/4x<=1/8\ \ \ |*4` 

`x<=1/2` 

`D=(-infty,\ 1/2>>`