Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Naszkicuj wykres funkcji 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wartość bewzględna określa odległość od zera na osi liczbowej danej liczby. Liczbom nieujemnym przypisuje tą samą liczbę, a liczbą ujemnym przypisuje liczbę przeciwną:

 

 

 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji g o 3 jednostki w górę. 

 

 

 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji g o 1 jednostkę w dół. 

 

 

 

 

Aby narysować wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji g o 3 jednostki w dół.