Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Czy na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czy na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

Jest to funkcja niemalejąca. 

 

 

Jest to funkcja niemalejąca. 

 

 

Nie jest to funkcja niemalejąca, ponieważ wartość dla argumentu a jest równa b, natomiast dla argumentów większych od a wartość jest mniejsza niż b (powinna być większa lub równa b).