Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Punkty A(0, -5), B(8, -3), C(4, 5) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Punkty A(0, -5), B(8, -3), C(4, 5) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

 

Podstawiamy współrzędne punktów A oraz B do równania, otrzymując układ równań, z którego wyliczymy współczynniki a oraz b:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz chcielibyśmy wyznaczyć równanie prostej CD, jednak mamy tylko jeden punkt należący do tej prostej - punkt C (zatem nie możemy liczyć tak, jak powyżej). 

W równoległoboku boki AB oraz CD są równoległe, a proste równoległe mają jednakowe współczynniki kierunkowe. Wyznaczmy współczynnik kierunkowy prostej AB (czyli prostej przechodzącej przez punkty A, B - korzystamy z twierdzenia ze strony 109). 

 

 

Zatem prosta CD ma taki sam współczynnik kierunkowy, możemy zapisać jej równanie: 

 

 

Teraz wystarczy podstawić współrzędne punktu C do równania: