Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przedstaw ilustrację graficzną układu nierówności 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przedstaw ilustrację graficzną układu nierówności

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

 

 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów leżących na krawędzi półpłaszczyzny opisanej pierwszą nierównością: 

 

 

 

Prowadzimy prostą przez te punkty. Prostą zaznaczamy linią ciągłą (w nierówności mamy mniejsze lub równe). Zaznaczamy obszar pod prostą. 

 

Krawędzią drugiej półpłaszczyzny jest prosta pionowa x=-1. Prostą zaznaczamy linią przerywaną, malujemy obszar na prawo od prostej. 

 

(po prawej mocniej zamalowano obszar opisany przez układ nierówności)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uwaga - przy przekształcaniu zmienił się kierunek nierówności, będziemy zaznaczać zgodnie z ostatnim układem równań (ponieważ właśnie z ostatniego układu bierzemy równania prostych ograniczających półpłaszczyzny)

 

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów leżących na prostej ograniczającej pierwszą półpłaszczyznę:

 

 

 

 

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów leżących na prostej ograniczającej pierwszą półpłaszczyznę:

 

 

 

 

(uwaga - punkty na rysunku służyły tylko do narysowania prostych, nie należą one do obszaru opisanego nierównościami - leżą na prostych zaznaczonych przerywaną linią)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów leżących na prostej ograniczającej pierwszą półpłaszczyznę::

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów leżących na prostej ograniczającej pierwszą półpłaszczyznę: