Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Spadochroniarz wyskoczył z samolotu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Spadochroniarz wyskoczył z samolotu

4 Zadanie
5 Zadanie

 

W 15-tej sekundzie spadochroniarz znajdował się na wysokości 3400 m.

W 45-tej sekundzie spadochroniarz znajdowął się na wysokości 1600 m.

Obliczamy, ile czasu trwał lot:

 

 

Obliczamy, jaką odległośc (wysokość) pokonał spadochroniarz:

 

 

Obliczamy prędkość spadochroniarza:

 

 

 

 

W 45-tej sekundzie spadochroniarz znajdował się na wysokości 1600 m. Musimy obliczyć, w jakim czasie, z prędkością 60 m/s, zostałaby pokonana ta odległość. Prędkość 60 m/s oznacza, że w czasie jednej sekundy została pokonana odległość 60 m. Obliczamy, ile sekund potrzeba więc na pokonanie 1600 m: