Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Firma opisana w poprzednim zadaniu podniosła cenę

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Koszty dzienne wyprodukowania x puszek pokarmu są równe:

 

 

Obliczamy współrzędne dwóch punktów należących do wykresu:

 

     

 

Dochody ze sprzedania x puszek pokarmu po 6 zł są równe: 

 

 

 

 

 

 

Dochód jest równy kosztom w punkcie (200, 1200), co oznacza, że przy produkcji dziennej 200 puszek dochód jest równy kosztom.