Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Jeśli podzielimy liczbę n przez 6, to otrzymamy iloraz k i resztę r 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii