Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wyznacz równania prostych AB, AC i BC 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

 

Korzystając z twierdzenia podanego na stronie 109 obliczamy współczynnik kierunkowy: 

 

 

Podstawiamy współrzędne jednego z punktów A lub B (wybieramy punkt A):

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy funkcję stałą, przyjmuje ona ciągle wartość taką, jak druga współrzędna. 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B

 

 

 

 

Ten trójkąt nie jest prostokątnych, ponieważ wśród trzech prostych AB, AC, BC nie ma pary prostych prostopadłych - nie ma pary współczynników kierunkowych, których iloczyn byłby równy -1. 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu C:

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Podstawiamy współrzędne punktu B:

  

 

 

 

Proste AB i AC są prostopadłe (iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy -1), więc trójkąt ABC jest prostokątny. 

 

 

 

 

 

Punkty A i B mają jednakową drugą współrzędną, więc będzie to prosta pozioma:

 

 

 

  

 

Podstawiamy współrzędne punktu C:

 

 

 

 

 

 

`a=(3-(-2))/(-2-8)=(3+2)/(-10)=5/(-10)=-1/2` 

`y=-1/2x+b` 

Podstawiamy współrzędne punktu C:

`3=-1/2*(-2)+b` 

`3=1+b` 

`b=3-1=2` 

`ul(ul(y=-1/2x+2))` 

Ten trójkąt nie jest prostokątnych, ponieważ wśród trzech prostych AB, AC, BC nie ma pary prostych prostopadłych - nie ma pary współczynników kierunkowych, których iloczyn byłby równy -1.