Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dany jest trapez o podstawach AB i CD 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podstawy trapezu są równoległe, więc proste AB i CD będą równoległe, co oznacza, że ich współczynniki kierunkowe będą jednakowe. 

Do wyznaczenia współczynnika kierunkowego możemy korzystać z pary punktów A i B lub z pary punktów C i D. 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów C i D:

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzędne punktu B (ten punkt należy do prostej AB):

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzedne jednego z punktów C lub D (my wybieramy punkt D)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów C i D:

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzędne punktu A (ten punkt należy do prostej AB):

 

 

  

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzedne jednego z punktów C lub D (my wybieramy punkt C)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów A i B:

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzedne jednego z punktów A lub B (my wybieramy punkt B)

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzędne punktu D (ten punkt należy do prostej CD):

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów A i B:

`a=(3-(-5))/(9-(-3))=(3+5)/(9+3)=8/12=2/3` 

`prosta\ AB:\ \ \ y=2/3x+b` 

`prosta\ CD:\ \ \ y=2/3x+c` 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzedne jednego z punktów A lub B (my wybieramy punkt A)

`-5=2/3*(-3)+b` 

`-5=-2+b` 

`b=-5+2=-3` 

`ul(ul(prosta\ AB:\ \ \ y=2/3x-3))` 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzędne punktu C (ten punkt należy do prostej CD):

`˛4=2/3*3+c` 

`4=2+c` 

`c=4-2=2` 

`ul(ul(prosta\ CD;\ \ \ y=2/3x+2))`