Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dany jest trapez o podstawach AB i CD 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podstawy trapezu są równoległe, więc proste AB i CD będą równoległe, co oznacza, że ich współczynniki kierunkowe będą jednakowe. 

Do wyznaczenia współczynnika kierunkowego możemy korzystać z pary punktów A i B lub z pary punktów C i D. 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów C i D:

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzędne punktu B (ten punkt należy do prostej AB):

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzedne jednego z punktów C lub D (my wybieramy punkt D)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów C i D:

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzędne punktu A (ten punkt należy do prostej AB):

 

 

  

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzedne jednego z punktów C lub D (my wybieramy punkt C)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów A i B:

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzedne jednego z punktów A lub B (my wybieramy punkt B)

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzędne punktu D (ten punkt należy do prostej CD):

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy korzystając ze współrzędnych punktów A i B:

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej AB współrzedne jednego z punktów A lub B (my wybieramy punkt A)

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy do równania prostej CD współrzędne punktu C (ten punkt należy do prostej CD):