Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkt P 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jeśli wykres funkcji liniowej y=ax+b przecina oś OY w punkcie (0, 4), to współczynnik b musi być równy 4 (patrz twierdzenie strona 101). 

Zatem ta funkcja opisana jest wzorem: 

 

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do wzoru współrzędne punktu P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkicujemy wykres, zaznaczając punkt (0, 4) oraz punkt P=(2, 6) i prowadząc przez nie prostą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczmy współrzędne innego niż P punktu należącego do tego wykresu (punkt P ma dość dużą drugą współrzędną, będzie niewygodnie go zaznaczyć). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczmy współrzędne innego niż P punktu należącego do wykresu: :