Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Skorzystamy z twierdzenia ze strony 104. Musimy tylko oszacować, czy współczynnik m jest dodatni, ujemny czy też może równy zero.