Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Określ monotoniczność funkcji 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skorzystamy z twierdzenia ze strony 104. Musimy tylko oszacować, czy współczynnik m jest dodatni, ujemny czy też może równy zero.