Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dany jest wykres funkcji f(x)=ax+b 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dany jest wykres funkcji f(x)=ax+b

4 Zadanie

 

Funkcja jest malejąca, więc współczynnik a jest ujemny. 

Wykres funkcji przecina oś OY powyżej zera, więc współczynnik b jest dodatni. 

 

 

Funkcja jest rosnąca, więc współczynnik a jest dodatni. 

Wykres funkcji przecina oś OY poniżej zera, więc współczynnik b jest ujemny. 

 

 

Funkcja jest malejąca, więc współczynnik a jest ujemny. 

Wykres funkcji przecina oś OY poniżej zera, więc współczynnik b jest ujemny.