Historia
 
Klucz do historii 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jakie były przyczyny wojny polsko - krzyżackiej 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakie były przyczyny wojny polsko - krzyżackiej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Przyczyny wojny polsko - krzyżackiej :

  • Rosnąca potęga państwa polsko - litewskiego, mocno zagrażającego zakonowi krzyżackiemu;
  • Zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków;
  • Poparte przez Litwinów powstanie antykrzyżackie na Żmudzi;
  • Pomoc udzielona przez Władysława Jagiełłę żmudzkim powstańcom;