Historia
 
Klucz do historii 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jakich narodowości i wyznań ludzie zamieszkiwali 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakich narodowości i wyznań ludzie zamieszkiwali

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wielkie obszary Rzeczpospolitej Obojga Narodów zamieszkiwało blisko siedem milionów ludności, zróżnicowanej pod względem narodowym i religijnym. 

  • Polacy - stanowili 40% ludności (katolicyzm)
  • Litwini (katolicyzm)
  • Rusini (prawosławie)
  • Niemcy (protestantyzm)
  • Tatarzy (islam)
  • Żydzi (judaizm)
  • Ponadto, w państwie polsko-litewskim istniały skupiska: Ormian, Włochów, Szkotów oraz Holendrów zwanych Olędrami.