Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Sejm Czteroletni wprowadził do ustroju 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Sejm Czteroletni wprowadził do ustroju

2 Zadanie
3 Zadanie

 

Przed Sejmem Czteroletnim

Po uchwaleniu zmian

niewielka armia

armia zwiększona do 100 tys. żołnierzy

zakaz piastowania urzędów przez mieszczan

mieszczanie uzyskali prawo do nabywania dóbr ziemskich, piastowania urzędów i zdobywania stopni oficerskich

wolna elekcja

tron dziedziczny

liberum veto

zniesiono zasadę liberum veto- odtąd uchwały miały zapadać większością głosów; posłowie nie mogli zrywać sejmów

sejm zbierał się co dwa lata lub w nagłych przypadkach; obradował nieprzerwanie przez sześć tygodni

dwuletnia kadencja sejmu