Historia
 
Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

W zdaniach dotyczących magnatów skreśl

1 Zadanie

- Posiadali rozległe dobra

- towarzyszyła im liczna służba

- ich dóbr i interesów broniły prywatne wojska

- mieszkali w olbrzymich rezydencjach

- wiele  czasu poświęcali na rozrywki

- mieli duży wpływ na sejmiki wojewódzkie