Historia
 
Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia

3 Zadanie

Zalety wolnej elekcji:

  • Szlachta jako ówczesna reprezentacja społeczeństwa polskiego miała możliwość wyboru władcy;
  • Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów gwarantowała następcę tronu (krótki okres bezkrólewia w Rzeczypospolitej);
  • Na przyszłego władcę Rzeczypospolitej mogli kandydować różni pretendenci (możliwość wyboru najlepszego kandydata);

Wady wolnej elekcji:

  • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
  • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
  • Wolna elekcja stwarzała możliwość ingerencji obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej;