Historia
 
Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na mapie XVI-wiecznej Europy zaznaczono większe 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na mapie XVI-wiecznej Europy zaznaczono większe

1 Zadanie
2 Zadanie

A. Wypisz nazwy państw, w których dominowali katolicy, a w których protestanci.

KATOLICY - Królestwo Hiszpanii, Królestwo Portugalii, Królestwo Francji, Irlandia, Królestwo Polskie, państwa włoskie, Królestwo Neapolu;

PROTESTANCI - Królestwo Szkocji, Królestwo Anglii, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji, Królestwo Danii, Islandia, Rzesza Niemiecka, Państwo Zakonu Inflanckiego;

B. Dowiedz się, jakie wyznanie dziś dominuje w wymienionych przez ciebie państwach. Czy dostrzegasz zależność między tym stanem a wydarzeniami z XVI wieku?

- Obecnie w krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii) oraz w Niemczech przeważa protestantyzm. W Wielkiej Brytanii dominuje anglikanizm, natomiast we Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Irlandii - katolicyzm. Skutki rozłamu religijnego, który nastąpił w Kościele katolickim w XVI wieku widoczne są do dnia dzisiejszego.