Historia
 
Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło 3.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło

1 Zadanie
2 Zadanie

- Na początku XIV wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon żebraczy powstały w Niemczech.

- Na początku XIII wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon rycerski powstały w Palestynie. (Krzyżacy - Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie).

- W pokojowy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską .

- Krzyżacy w agresywny i wojowniczy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską.

- W nagrodę otrzymali od polskiego władcy Gdańsk i Pomorze .

- Krzyżacy bezprawnie, pomimo oporu księcia Władysława Łokietka zajęli Pomorze wraz z Gdańskiem.

- Tam założyli stolicę swego państwa .

- Stolica państwa zakonnego założona została w Malborku.

- Dopiero po powstaniu na sąsiedniej Ukrainie doszło do wojny polsko-krzyżackiej, w której zakonnicy odnieśli wielkie zwycięstwo .

- Po zawiązaniu unii polsko-litewskiej w Krewie doszło do wojny polsko-litewsko-krzyżackiej, w której zakonnicy ponieśli druzgocącą klęskę.

- Klęskę zadał im dopiero Władysław Jagiełło, kiedy wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej Wilno.

- Klęskę zadał im dopiero król Kazimierz Jagiellończyk, który wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię wraz z Malborkiem, Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem.