Historia
 
Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Tylko jeden król w naszej historii nosił przydomek 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Tylko jeden król w naszej historii nosił przydomek

1 Zadanie
2 Zadanie

Zdania opisujące działalność Kazimierza Wielkiego to:

  • Wybudował wiele zamków obronnych;
  • Przyłączył do Polski Ruś Czerwoną;
  • Ujednolicił walutę;
  • Zakładał liczne miasta i wsie;
  • Ufundował Akademię Krakowską;

Któtka wypowiedź na temat: "Dlaczego Kazimierza nazwano Wielkim":

Kazimierza nazwano "Wielkim", ponieważ w trakcie swojego panowania powiększył terytorium naszego kraju prawie trzykrotnie. Dzięki prowadzonej przez władcę mądrej, pokojowej polityce Królestwo Polskie stało się silnym i bogatym państwem. Z rozkazu Kazimierza Wielkiego założono wiele miast i spisano prawa. Rozwinął się także handel, dzięki czemu znacznie wzrosły dochody królewskiego skarbca. Ponadto dbano o rozwój polskiej kultury i nauki. W 1364 roku z inicjatywy króla, utworzono Akademię Krakowską, kształcącą zdolnych żaków.