Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

W których miastach powstały wymienione ośrodki władzy?

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej - Lublin
  • Polska Komisja Likwidacyjna - Kraków
  • Rada Regencyjna - Warszawa