Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dobierz do pojęć odpowiednie definicje. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dobierz do pojęć odpowiednie definicje.

1 Zadanie
2 Zadanie

I. Liberalizm - C

  • Doktryna społęczna i polityczna głosząca, że wolność i nieskrępowana działalność jednostek ma wartość nadrzędną i jest źródłem postępu we wszystkich sferach życia społecznego.

II. Konserwatyzm - B

  • Doktryna społeczna i polityczna broniąca tradycyjnego ładu społecznego, sformułowana na przełomie XVIII i XIX w. przez przeciwników rewolucji francuskiej. Pragnęli oni zachować uprzywilejowaną pozycję duchowieństwa i szlachty, a także byli niechętni wszelkim zmianom w sferze obyczajów.