Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tekst, tak aby zdania były 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij tekst, tak aby zdania były

1 Zadanie
2 Zadanie

Cesarz austriacki A. Franciszek Józef I przeprowadził reorganizację monarchii habsburskiej.

W jej wyniku Cesarstwo Austriackie otrzymało ustrój konstytucyjny. Centralnym organem władzy ustawodawczej stała się dwuizbowa E. Rada Państwa , do której kompetencji należało uchwalanie ustaw i budżetu dla całego państwa.

Sprawami poszczególnych prowincji zajmowały się G. sejmy krajowe.

W H. 1867 r . została zawarta ugoda między Austrią i Węgrami, na mocy której powstała monarchia K. austro - węgierska