Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

2 Zadanie
3 Zadanie
  • Które informacje opisują przejawy polityki antypolskiej władz niemieckich w zaborze pruskim?

 

[x] A . Wysiedlenie Polaków, którzy nie mieli obywatelstwa pruskiego .

[] B. Upowszechnienie nowoczesnych metod gospodarowania na wsi.

[] C. Tworzenie polskich banków spółdzielczych i spółek rolniczych.

[x] D . Usuwanie języka polskiego ze szkół i urzędów

[] E. Zakładanie polskich bibliotek i czytelni.