Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawną odpowiedź. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  • Polityka rusyfikacji Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego nazywana była nocą apuchtinowską. Wskaż, kim był Aleksander Apuchtin, od którego nazwiska wywodzi się ta nazwa .

[] A. Naczelnikiem policji warszawskiej.

[] B. Generał - gubernatorem warszawskim.

[x] C . Kuratorem Warszawskiego Okręgu Szkolnego .

[] D. Naczelnikiem Warszawskiego Oddziału Ochrany.