Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawne dokończenie zdania. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

4 Zadanie
5 Zadanie
  • Decyzja władz carskich o oficjalnej zmianie nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański oznaczała

[x] A. zlikwidowanie resztek autonomii.

[] B. represje dotykające powstańców.

[] C. prześladowania Kościoła katolickiego.

[] D. zrównanie w prawach Polaków z Rosjanami.