Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Oceń prawdziwość każdego zdania charakteryzującego 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania charakteryzującego

4 Zadanie
5 Zadanie

Liberalizacja polityki caratu była skutkiem przegranej Rosji w wojnie z Francją i Wielką Brytanią.  [x] PRAWDA (WOJNA KRYMSKA - ODWILŻ POSEWASTOPOLSKA) / [] FAŁSZ

Biali rekrutowali się głównie z kręgów młodzieży inteligenckiej i zubożałej szlachty. [] PRAWDA / [x] FAŁSZ

Wśród Czerwonych znaleźli się przede wszystkim arystokraci. [] PRAWDA / [x] FAŁSZ

Aleksander Wielopolski sprawował urząd Naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego. [x] PRAWDA / [] FAŁSZ