Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Które informacje opisują reformy Aleksandra Wielopolskiego z lat 1861 - 1862?

[x] A. Reaktywacja uniwersytetu w Warszawie .

[x] B. Uwłaszczenie chłopów w Królestwie .

[x] C. Zwiększenie liczby szkół z językiem wykładowym polskim .

[x] D. Powierzanie stanowisk w administracji rządowej Polakom .

[] E. Założenie w Warszawie Teatru Narodowego i Banku Polskiego.

[] F. Powołanie Towarzystwa Rolniczego - legalnej organizacji polskiej.