Historia
 
Bliżej historii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

3 Zadanie
4 Zadanie
  • Jakie korzyści gospodarcze wynikały z posiadania kolonii?

[] A. Nasilenie chrystianizacji i wzrost roli Kościoła.

[x] B . Wywóz z kolonii tanich surowców .

[] C. Niszczenie tradycyjnych kultur.

[] D. Długotrwałe wojny w Afganistanie.

[x] E . Eksport towarów do kolonii .

[] F. Dynamiczny rozwój przemysłu elektronicznego.